Vad är en IP-adress?

-

Din IPv6-adress

-

Din geoplats

-

Din internetleverantör

-

Om du vill kontrollera din IP-adress med hjälp av ett skript kan du använda den här länken istället: https://ip4.top10vpn.com/

Hur tar jag reda på min IP-adress?

Det är enkelt att ta reda på din IP-adress. Om du använder vårt verktyg (längst upp på sidan) i valfri webbläsare så kan du se: din IP-adress (IPv4 och/eller IPv6), din IP-plats, ditt värdnamn och din användaragent.

Du kan också använda ett skript för att ta reda på din IP-adress automatiskt. Om du vill göra det kan du använda webbplatsadressen https://ip4.top10vpn.com/ istället.

Om du vill kolla upp en IP-adress (inte nödvändigtvis din) kan du använda ett sökverktyg för IP-adresser.

Så här hittar du din offentliga IP-adress manuellt på olika enheter och operativsystem:

Windows 10 och 11

Så här hittar du din IP-adress på Windows 10 och 11:

 1. Öppna startmenyn och gå till Inställningar > Nätverk och internet > Wifi.
 2. Anslut till ett wifinätverk och klicka på nätverket du är ansluten till.
 3. Scrolla ned till Egenskaper.
 4. Din IP-adress och DNS-serveradress visas här.

macOS

Så här hittar du din IP-adress på macOS:

 1. Öppna Systeminställningar > Nätverk.
 2. Klicka på Wi-Fi.
 3. Anslut till ett wifinätverk och välj sedan Avancerat till höger.
 4. Din IP-adress visas här.

iPhone och Android

Så här hittar du din IP-adress på iPhone:

 1. Öppna Inställningar och tryck på Wi-Fi.
 2. Anslut till ett wifinätverk eller tryck på nätverket du är ansluten till.
 3. Dina IPv4- och IPv6-adresser visas här.

Så här hittar du din IP-adress på Android:

 1. Öppna Inställningar och tryck på Anslutningar.
 2. Tryck på wifinätverket du är ansluten till.
 3. Tryck på kugghjulet bredvid ditt nuvarande nätverk.
 4. Din offentliga IP-adress visas här.

Amazon Fire TV Stick

Så här hittar du din IP-adress på Amazon Fire TV Stick:

 1. Gå till Inställningar och klicka på OK.
 2. Klicka på Min Fire TV och sedan Om.
 3. Välj knappen Nätverk.
 4. Din IP-adress visas till höger.

Varför skiljer sig min IPv4- och IPv6-information åt?

Det finns två typer av IP-adressprotokoll: IPv4 (IP4) och IPv6 (IP6).

IPv4 (internetprotokoll version 4) introducerades 1981, långt innan den stora ökningen av internetanslutna enheter. IPv4 använder en 32-bitars adresstruktur som har stöd för cirka 4,3 miljarder IP-adresser.

Varje IPv4-adress är unik och ser vanligtvis ut så här: 192.0.2.235. IP-adressen är uppdelad i fyra fält med siffror, där varje fält utgör en ”byte”.

IPv4 är fortfarande det mest använda internetprotokollet (78–80 % av marknaden), men IP4-adresserna tar slut snabbt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med IPv4-adresser för alla internetanvändare.

IPv6 (internetprotokoll version 6) lanserades 1995 som ett sätta att lösa bristen på IPv4-adresser.

Till skillnad från IPv4 använder IPv6 128-bitars adresser, vilket gör att IPv6 har en kapacitet på upp till 340 sextiljoner IP-adresser!

Här är ett exempel på hur en IPv6-adress ser ut:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

IPv6-adresser används inte lika flitigt som IPv4, men om du har tilldelats en så bör du uppleva snabbare, säkrare och mer tillförlitliga dataöverföringar på internet.

Enligt en studie från Google ligger den globala användningen av IPv6 för närvarande på mellan 20 % och 22 %. I USA använder dock över 30 % av marknaden IPv6.

Observera att en enhet som använder en IPv4-adress inte kan kommunicera med en enhet (eller server) som använder IPv6.

Om du använder ett IPv6-aktiverat nätverk och ansluter till en VPN som inte har stöd för IPv6 kan din personliga IPv6-adress också läcka.

Om du är ansluten till en VPN när du använder vårt IP-kontrollverktyg kan du se att din IPv4- och IPv6-adress skiljer sig åt.

Det beror troligtvis på att din VPN inte leder IPv6 genom tunneln på rätt sätt. Det innebär att din faktiska IPv6-adress och all tillhörande data fortfarande är offentlig.

Det finns två sätt att lösa detta med hjälp av din VPN:

 1. Kontrollera om din VPN har IPv6-läckskydd i sina inställningar. Se i så fall till att det är aktiverat.
 2. Kontrollera om din VPN kan inaktivera eller blockera IPv6. Det är det näst bästa alternativet – din VPN inaktiverar helt enkelt IPv6-anslutningen för att förhindra läckor istället för att försöka leda den genom tunneln.

Om du inte ser något av dessa alternativ kan din VPN inte lösa problemet.

I detta fall kan du försöka att lösa problemet i enhetens nätverksinställningar genom att inaktivera IPv6 manuellt. Vi förklarar hur du inaktiverar IPv6 på flera plattformar i vår guide till att laga IP-läckor.

Om du har båda typerna är IPv6 troligtvis det föredragna protokollet för din enhet. Men oroa dig inte, din internetanslutning fungerar fortfarande om du blockerar den och använder helt enkelt bara IPv4 istället.

Lär dig mer om din IP-adress

Det finns två typer av IP-adresser: offentliga och privata.

Din offentliga IP-adress är den IP-adress som är synlig för andra enheter som du ansluter till på internet. Den kallas också den ”externa” IP-adressen. Din privata IP-adress är IP-adressen som tilldelats ditt interna nätverk, t.ex. hemma eller på kontoret.

När du besöker en extern webbplats eller öppnar en mobilapp är endast den offentliga IP-adressen synlig.

När du t.ex. besöker Top10vpn.com utan en VPN-tjänst kan vi se din offentliga IP-adress och vi kommer att visa den i vårt verktyg (oroa dig inte, vi lagrar inte din IP-adress!).

Om någon pratar om en ”IP-adress” menar de vanligtvis sin offentliga IP-adress, inte sin privata IP-adress.

När det gäller enheter som anslutits till din hem- eller kontorsrouter tilldelar routern varje enhet en privat IP-adress. På så vis kan routern skilja på internettrafiken som leds från och till varje enhet.

Privata IP-intervall

Privata IP-adresser ser inte likadana ut som offentliga IP-adresser och ligger inom något av dessa tre intervall:

 • 10.0.0.0 – 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

För att se dina privata IP-adresser måste du logga in på din router med hjälp av de inloggningsuppgifter som tillhandahölls av din routerleverantör eller titta i nätverksinställningarna på din enhet.

Statisk kontra dynamisk IP-adress

När din internetleverantör tilldelar dig en offentlig IP-adress får du antingen en statisk eller en dynamisk adress.

Med en statisk offentlig IP-adress förblir din IP-adress alltid densamma. Alltså så länge du inte byter internetleverantör eller flyttar. Statiska IP-adresser underlättar fjärranslutning till din dator eller annan hemutrustning, eftersom din IP-adress aldrig ändras.

Statiska IP-adresser kommer dock med vissa säkerhetsrisker. Eftersom IP-adressen aldrig ändras är det lättare för hackare att hitta den relevanta DNS-servern. Om du är intresserad kan du använda vårt andra verktyg för att ta reda på din DNS-server.

De flesta internetleverantörer tilldelar dynamiska, offentliga IP-adresser till anslutningar i bostäder. Detta innebär att din IP-adress ändras då och då – vanligtvis när din router återansluter till internetleverantören efter en omstart eller ett nätverksavbrott.

Dynamiska offentliga IP-adresser

Dynamiska IP-adresser tilldelas av DHCP-servrar (Dynamic Host Configuration Protocol-servrar) och ändras då och då. Din IP-adress kan ändras några gånger om året, eller flera gånger i månaden.

Internetleverantörer tilldelar nu allt oftare dynamiska IP-adresser eftersom de är billigare att underhålla. De kan återanvändas ofta och tilldelas andra enheter som ansluter till internet.

I praktiken ändrar inte en dynamisk IP-adress hur du använder internet. Dynamiska IP-adresser försvårar dock fjärråtkomst till datorer, utrustning eller webbresurser.

Om du t.ex. vill fjärransluta till din dator eller webbkamera måste du känna till din IP-adress. Det kan bli svårt om din IP-adress ändras regelbundet.

Vad kan någon använda min IP-adress till?

Din IP-adress avslöjar viss information om dig. T.ex. var du befinner dig (på ett ungefär) och vilka internetanslutna enheter du använder.

Dessutom kan din internetleverantör eller mobiloperatör se vilka webbplatser du besöker med hjälp av din offentliga IP-adress.

Här nedan finns en kort lista över vad företag och individer kan göra när de känner till din IP-adress:

 • Fastställa din ungefärliga plats. Din IP-adress avslöjar ditt land, din stad och ibland ditt postnummer.
 • Blockera din IP-adress och begränsa åtkomsten till webbtjänster.
 • Utföra en överbelastningsattack (DoS). Detta innebär att de skickar stora mängder trafik till din IP-adress server, vilket gör att servern kraschar. När detta händer kopplas din internetanslutning bort.
 • Söka efter öppna portar. Hackare kan söka efter öppna portar för att identifiera sårbarheter i dina enheter som kan användas för onlineattacker.
 • Doxning. Genom att känna till din IP-adress kan någon utsätta dig för doxning. Detta innebär att de avslöjar din riktiga identitet, dina personuppgifter och gör dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten.
 • Riktad annonsering som baseras på IP-adresser. Företag kan rikta in sig på specifika IP-adresser när de visar onlineannonser.

Så döljer du din IP-adress

Som vi beskrivit ovan finns det risker förknippade med att individer och företag känner till din IP-adress.

Därför anser vi att det är mycket viktigt att dölja din IP-adress. De vanligaste och mest användarvänliga sättet att göra detta är att använda en webbproxy eller ett virtuellt privat nätverk (VPN).

Dölja din IP-adress med en webbproxy

Med en webbproxy (vanligtvis tillgänglig via en webbplats eller en webbapplikation) kan du dirigera internettrafik från applikationer på din enhet till en proxyserver och sedan vidare till din webbdestination.

Proxyer installeras vanligtvis i varje enskild applikation, t.ex. en webbläsare.

När du ansluter till en proxyserver ändras din IP-adress till en som du tilldelas av servern. Detta maskerar din riktiga IP-adress när du använder en applikation med en proxy, och webbplatserna du besöker ser endast proxyns IP-adress.

Dölja din IP-adress med en VPN-tjänst

En VPN-tjänst fungerar som en webbproxy men har bättre programvara, och du kan installera och använda den på de flesta enheter.

Precis som en proxy dirigerar VPN-tjänster din internettrafik via en privat server som tilldelar dig en annan IP-adress.

Till skillnad från proxyer använder säkra VPN-tjänster sofistikerade anslutningsprotokoll (t.ex. OpenVPN och WireGuard) och kryptering (t.ex. AES 256-bitars) för att ytterligare säkra dina dataöverföringar på internet.

De bästa VPN-tjänsterna dirigerar all din internettrafik via en säker VPN-server. De anonymiserar din webbaktivitet, oavsett vilken applikation du använder.

Om du redan använder en VPN-tjänst kan du använda vårt testverktyg för IP- och DNS-läckor för att verifiera att dina IP- och DNS-uppgifter inte avslöjas.

Vanliga frågor och svar

Hur hittar jag min IP-adress?

Om du vill se din offentliga IP-adress öppnar du helt enkelt den här sidan i valfri webbläsare, så visas din IPv4- eller IPv6-adress, IP-plats, värdnamn och användaragent.

Om du vill kontrollera din IP-adress manuellt ansluter du till ett wifinätverk och öppnar sedan menyn med nätverksinställningar. De flesta enheter och operativsystem visar din IP-adress här.

Om du vill hitta information om en annan IP-adress måste du använda ett sökverktyg för IP-adresser.

Går det att byta IP-adress?

Om din internetleverantör har tilldelat dig en ny IP-adress du vill använda kan du ändra din IP-adress manuellt i dina enhetsinställningar.

Det enklaste sättet att tillfälligt dölja eller byta din offentliga IP-adress är dock att använda en VPN-tjänst eller proxyserver.

När du använder en VPN- eller proxytjänst omleds din webbtrafik genom en fjärrserver innan den kommer till sin slutdestination. Alla webbplatser eller appar du besöker ser IP-adressen tillhörande fjärrservern istället för din egen.

Vad säger min IP-adress om mig?

Din IP-adress avslöjar din internetleverantör, land och ungefärliga plats för alla som har åtkomst till den. Den kan användas för att begränsa din åtkomst till särskilda webbplatser, anpassa annonser eller ändra vilket streaminginnehåll som är tillgängligt för dig på olika plattformar.

Om din IP-adress avslöjas för en illvillig aktör kan den användas för att attackera din internetanslutning genom en överbelastningsattack som kan överrumpla din router. Din IP-adress kan även användas för en doxningsattack, som designats för att avslöja och sprida dina uppgifter till allmänheten.