Top10VPN är redaktionellt oberoende. Vi kan få provision om du köper VPN-tjänster via våra länkar.

Vad är en VPN (virtuellt privat nätverk)?

Simon Migliano är en erkänd världsexpert på VPN-tjänster. Han har testat hundratals VPN-tjänster och hans forskning har publicerats i BBC, The New York Times och fler därtill.

Faktagranskat av JP Jones

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en slags programvara som körs i bakgrunden medan du använder internet. Den etablerar en krypterad anslutning mellan din enhet och en fjärrserver, och döljer din fysiska plats från de webbplatser och appar du besöker. På så vis kan du kringgå geografiska begränsningar och andra typer av internetcensur, och förhindrar att tredjeparter ser din webbaktivitet eller kommer åt din data på farliga nätverk

Sammanfattning: Vad är en VPN och varför behövs de?

I den här korta videon förklarar vi grunderna för VPN-teknik och hur den fungerar. I avsnittet med vanliga frågor och svar nedan hittar du en snabb sammanfattning av vad VPN-tjänster är, hur de fungerar och vilka begränsningar de har.

Vad är en VPN?

VVPN står för virtuellt privat nätverk. Det är en typ av programvara som etablerar en säker och privat anslutningöver internet (eller andra typer av offentliga nätverk).

Det finns många olika typer av VPN-tjänster, men de absolut vanligaste är personliga VPN-tjänster – alltså appar som körs i bakgrunden på din enhet.

Personliga VPN-tjänster erbjuder vanligtvis ett nätverk med olika serverplatser att ansluta till. De används för att kringgå geografiska blockeringar och skydda din sekretess och säkerhet på internet.

Andra vanliga typer av VPN-tjänster är bl.a. VPN-tjänster för fjärråtkomst och VPN-tjänster från plats till plats, som ofta används av företag för att få säker åtkomst till företagsfiler när man jobbar hemifrån, eller skapa ett kombinerat nätverk mellan två eller fler organisationer på olika platser.

Hur fungerar en VPN?

VPN-program fungerar genom att kryptera din webbtrafik och leda om den via en fjärrserver innan den når din önskade webbplats, tjänst eller app.

All data som överförs mellan din enhet och VPN-servern krypteras. På så vis kan din webbaktivitet och kommunikation inte tydas, även om dataöverföringen avlyssnas.

Det framstår även som att din anslutning har sitt ursprung från VPN-servern och inte din faktiska enhet. Detta döljer din riktiga IP-adress och plats från webbplatserna och apparna du besöker, som bara kan se IP-adressen tillhörande din valda VPN-server.

Det är ett bra sätt att förfalska din geografiska plats. Om du t.ex. ansluter till en japansk VPN-server kommer webbplatser och appar tro att du befinner dig i Japan.

Vad används VPN-tjänster för?

En personlig VPN-tjänst fyller två huvudsakliga funktioner: krypterar din webbtrafik och döljer din IP-adress. Detta möjliggör ett antal populära användningsområden, bl.a.

 • skydda din integritet på nätet och undvika att internetleverantören övervakar dig.
 • häva blockeringen av geografiskt blockerade webbplatser och streamingtjänster.
 • kringgå lokala brandväggar och undgå myndighetscensur.
 • undvika bandbreddsstrypning från din internetleverantör och skydda P2P-fildelning.
 • hålla dig säker på oskyddade offentliga wifinätverk.
På vilka enheter kan en VPN användas?

Personliga VPN-tjänster har oftast inbyggda appar och klienter för:

 • iPhone och Android
 • Windows, macOS och Linux
 • Chrome och Firefox
 • Apple TV, Google Chromecast och Amazon Fire TV Stick
 • internetroutrar

För streamingenheter som Roku, Smart TV, Xbox och Playstation kan du installera en VPN direkt på din router. Detta skyddar alla enheter som är anslutna till wifinätverket.

Du kan även skapa din egen VPN-server hemma med hjälp av en router, personlig dator eller molndatortjänst.

Detta är nästan helt gratis att göra, men kräver teknisk förkunskap. Det går inte att förfalska din geografiska plats på ett flexibelt sätt, och din sekretess skyddas inte från din internetleverantör eller andra de delar information med.

Vad är nackdelarna med att använda en VPN?

Att använda en VPN innebär begränsningar och nackdelar som är viktiga att känna till.

 • de flesta högkvalitativa VPN-tjänster tar ut en månadsavgift.
 • alla VPN-tjänster sänker din anslutningshastighet något.
 • en VPN kan inte göra dig helt anonym på nätet.
 • din säkerhet beror på hur tillförlitlig VPN-leverantören är.
 • att använda en VPN är olagligt i vissa länder.
 • en VPN skyddar inte enheten mot skadlig kod eller cyberattacker.
 • att använda en VPN ökar bandbreddsförbrukningen.
 • inte ens de bästa VPN-tjänsterna kan komma åt alla webbplatser hela tiden.

Under resten av den här artikeln tittar vi närmare på allt du behöver veta om VPN-teknik och VPN-tjänster.

Om du har en specifik fråga om VPN-tjänster kan du mejla oss eller läsa mer i någon av artiklarna nedan.

Varför lita på oss?

Vi är helt oberoende och har granskat VPN-tjänster sedan 2016. Våra råd utgår från våra egna testresultat och påverkas inte av ekonomiska incitament. Läs mer om vilka vi är och hur vi testar VPN-tjänster.

Antal testade VPN-tjänster65
Totalt antal testtimmar Över 30 000
Sammanlagt antal år av erfarenhetÖver 50

Typer av VPN-anslutningar

Det finns olika typer av VPN beroende på vilken sorts anslutning du vill ha.

Personliga VPN-tjänster är utformade för vanliga internetanvändare som vill öka sin sekretess, säkerhet och frihet på nätet. Därför kallas de ibland även för konsument-VPN.

Som jämförelse är VPN-tjänster för fjärråtkomst, mobila VPN-tjänster och VPN-tjänster från plats till plats olika typer av företags-VPN. De är designade för distansarbete och för säker åtkomst till interna resurser.

Här kommer en snabb översikt över varje typ av VPN-tjänst och hur de skiljer sig åt.

Personliga VPN-tjänster

Diagram som förklarar hur personliga VPN-tjänster fungerar

En personlig VPN-tjänst döljer din IP-adress och webbhistorik medan du surfar på internet på fritiden.

En personlig VPN-tjänst ger en enskild användare krypterad åtkomst till en VPN-fjärrserver som ägs av VPN-leverantören.

Den gör det möjligt för användaren att upprätta en säker anslutning till servrar på en rad olika platser, som de sedan kan använda för att skydda sin identitet, förfalska sin geografiska plats, spoof their geographic location och undgå övervakning när de surfar på internet.

UAnvända Proton VPN på en Android-telefon

Använder Proton VPN, en personlig VPN-tjänst, på en Android-telefon.

De kan användas på de flesta enheter, bl.a. smartphones med iOS och Android, macOS- och Windows-datorer, och t.o.m. installeras direkt på din wifirouter hemma.

Personliga VPN-tjänster är den vanligaste typen av VPN-tjänst, och även den typ av VPN vi på Top10VPN fokuserar på.

VPN-tjänster för fjärråtkomst

Diagram som förklarar hur VPN-tjänster för fjärråtkomst fungerar

Företag använder fjärråtkomst-VPN för att hålla viktig information privat.

VPN-tjänster för fjärråtkomst ger anställda krypterad åtkomst till ett företags intranät när de arbetar på distans. Det är den vanligaste typen av VPN för företag.

Till skillnad från personliga VPN-tjänster är VPN-tjänster för fjärråtkomst inte designade för användare som vill komma åt onlinetjänster och appar.

Istället är syftet att göra det möjligt för medarbetare att komma åt företagets resurser, filer och appar på ett säkert sätt oavsett var de befinner sig, och säkerställa att all företagsdata som överförs skyddas mot obehörig åtkomst eller intrång.

OBS: Populära exempel på VPN-tjänster för fjärråtkomst är bl.a. Access Server by OpenVPN och Cisco AnyConnect.

Mobila VPN-tjänster

Diagram som förklarar hur mobila VPN-tjänster fungerar

En mobil VPN-anslutning kvarstår även när signalen är dålig.

En mobil VPN liknar VPN-tjänster för fjärråtkomst i att de ger anställda säker anslutning till ett företagsnätverk.

Medan VPN-tjänster för fjärråtkomst är designade för användare som jobbar från samma plats är mobila VPN-tjänster gjorda för de som ofta byter mellan mobil- och wifinätverk eller vars anslutning avbryts då och då.

En mobil VPN är designad för att förbli uppkopplad trots dessa avbrott och instabilitet. Därför är de extra användbara för personer som rör sig i arbetet, t.ex. brandmän och poliser.

OBS: Mobila VPN-tjänster är kompatibla med alla enheter och nätverksanslutningar. De är inte bara för smartphoneanvändare.

VPN-tjänster från plats till plats

Diagram som förklarar hur plats-till-plats VPN-tjänster fungerar

Företag kan använda plats-till-plats-VPN om de har kontor på olika platser.

VPN-tjänster från plats till plats används för att utöka ett företagsnätverk till att omfatta fler platser eller kontor på olika ställen.

De skiljer sig från de andra typerna av företags-VPN i att de är designade för att ansluta flera nätverk, och inte bara ansluta en ensam anställd till kontorets nätverk.

OBS: Resten av den här artikeln fokuserar på personliga VPN-tjänster. Du kan dock läsa mer om VPN-tjänster för företag i vår guide till olika VPN-typer.

Vad är fördelarna med en VPN-tjänst?

Det finns mycket falsk och vilseledande information om vad en VPN kan och inte kan göra, vilket gör det svårt att avgöra om du behöver en eller inte.

En personlig VPN har två huvudsakliga fördelar:

 • Den döljer din IP-adress och geografiska plats från de webbplatser, tjänster och appar du använder. Utan denna information blir det mycket svårare att koppla din aktivitet på nätet till din identitet, vilket gör det svårare att spåra, profilera eller blockera dig.
 • Det döljer din aktivitet från din internetleverantör eller nätverksadministratör. Att kryptera dina dataöverföringar gör det nästan omöjligt för din internetleverantör, mobiloperatör, wifiadministratör eller tjuvlyssnare på offentliga wifinätverk att se vilka webbplatser du besöker, vilka filer du laddar upp eller hämtar, eller personliga uppgifter du anger på HTTP-webbplatser.

Med dessa två grundläggande fördelar har en VPN många olika användningsområden när det gäller att förbättra din sekretess, säkerhet och frihet på nätet.

Här är de vanligaste anledningarna till att man använder en VPN enligt en undersökning vi utförde i samarbete med GlobalWebIndex:

Diagram som visar anledningarna till att människor använder ett VPN

Data från Global VPN Usage Report.

Här kommer en tabell som sammanfattar allt du kan och inte kan göra med en VPN:

Det här kan du göra med en VPN Det här kan du inte göra med en VPN
Skydda dig själv från trafikavlyssning och man-i-mitten-attacker när du använder osäkra offentliga wifinätverk. Skydda dig själv från olika typer av cyberattacker, särskilt där du luras att ladda ned skadlig kod eller lämna över personuppgifter.
Förfalska din plats för att komma åt geografiskt begränsade filmer och tv-program, tv-spel eller idrottsevenemang som inte är tillgängliga på din geografiska plats. Dölja din fysiska plats från webbplatser och appar som använder platsspårning via wifi. De flesta VPN-tjänster kan inte heller förfalska enhetens GPS-platsdata.
Göra det svårare för internetleverantörer, annonsörer, skolor, arbetsgivare och myndigheter att övervaka eller lagra din internetaktivitet. En VPN förhindrar inte spårning via t.ex. cookies, signaturinsamling eller beteendeprofilering.
Förhindra din internetleverantör från att strypa din anslutning vid streaming, gaming eller torrenting. Titta på Netflix, HBO Max och andra streamingtjänster utan kostnad.
Komma åt webbplatser eller material som censurerats av staten, eller häva blockeringen av webbplatser på skolan eller jobbet. Dölja din webbaktivitet från wifiadministratörer hos din arbetsgivare eller skola som använder skärmövervakningsprogram.
Kringgå IP-baserade webbplatsblockeringar. Dölja din faktiska IP-adress och plats från din internetleverantör.
Undvika platsbaserad prisdiskriminering när du shoppar online. Undvika prisdiskrimineringsteknik som bygger på spårningscookies eller andra typer av profilering utifrån surfvanor.
Ge distansarbetare tillförlitlig och säker åtkomst till känsliga filer och resurser på företagets intranät. Kringgå webbplatsblockeringar som baseras på en e-postadress eller konto.
Dölja hur mycket data du förbrukar från din internetleverantör eller mobiloperatör. En VPN ökar faktiskt dataförbrukningen.

I resten av avsnittet går vi igenom exakt vad du kan göra med en VPN, och lyfter fram några vanliga missuppfattningar när det gäller vad VPN-tjänster inte kan göra.

Alternativt kan du hoppa fram till vårt särskilda avsnitt om ifall du verkligen behöver en VPN, eller läsa mer om hur en VPN-tjänst fungerar rent tekniskt.

1. Skydda din webbtrafik

Genom att kryptera och säkra dina dataöverföringar kan en VPN skydda dig mot brottslingar som drar nytta av oskyddade offentliga wifinätverk på kaféer, flygplatser eller hotell.

En VPN kan hjälpa till att skydda dig mot alla dessa typer av cyberattacker:

 • Avlyssning: Genom att snappa upp och läsa av din webbtrafik kan en angripare se all information du överlämnar på okrypterade HTTP-webbplatser, bl.a. känslig data som betalningsuppgifter, lösenord och sjukhusjournaler.
 • Man-i-mitten-attacker: Genom att snappa upp och manipulera din webbtrafik kan en angripare leda dig till en klon av en viss webbplats och lura dig att överlämna känslig data, som inloggningsuppgifter eller bankuppgifter. Detta kallas för DNS-förfalskning.
  Hur man-i-mitten-attacker fungerarAngriparen kan även manipulera din webbtrafik genom att injicera skadlig kod som spårar eller ändrar din internetaktivitet, stjäl personlig information som lagras på enheten eller t.o.m. förhindrar din åtkomst till dina egna filer och konton helt och hållet.
 • Sessionkapning: Angripare kan snappa upp din webbtrafik och stjäla sessioncookien som förknippas med din anslutning till en HTTP-webbplats. Sessioncookies är små textfiler som autentiserar en användares anslutning till en webbplats eller tjänst under en inloggningssession. Genom att stjäla dessa sessioncookies kan angriparen fortsätta att använda ditt konto efter att du loggat ut. På så vis kan de göra banköverföringar från ditt konto, skicka och ta emot meddelanden å dina vägnar eller ändra lösenord.

VPN-kryptering ser till att din trafik blir oläslig, även om den skulle fångas upp. En angripare kan inte stjäla dina sessioncookies, och kan inte heller se den ursprungliga trafikförfrågningens destination.

EXPERTTIPS: Som tur är använder majoriteten av webbplatser och tjänster HTTPS-kryptering nu för tiden. Det innebär att avlyssningsattacker blivit betydligt mindre vanliga än tidigare. Du kan se om du använder en HTTPS-webbplats genom att titta efter hänglåset till vänster i webbläsarens adressfält.

Det är viktigt att känna till att en VPN inte ger fullständigt skydd mot cyberattacker på offentliga wifinätverk. Du kan fortfarande bli hackad även om du använder en VPN.

Det beror på två anledningar:

 • Inte alla VPN-protokoll är säkra, och inte alla VPN-tjänster stöder säkra VPN-protokoll. Beroende på din VPN-leverantör, vilket protokoll de använder och hur du har ställt in VPN-anslutningen är det fortfarande möjligt för cyberbrottslingar att bryta VPN-tjänstens kryptering och avslöja din webbtrafik.
 • VPN-tjänster skyddar inte mot alla typer av skadlig kod. En VPN kan inte skydda dig mot att avslöja känslig information eller hämta spionprogram eller virus på din enhet till följd av nätfiske.

2. Komma åt geografiskt begränsat innehåll

När du använder en VPN-server ser webbplatserna och apparna du besöker samma IP-adress som VPN-servern istället för din riktiga IP-adress.

Genom att ansluta till en VPN-server i ett annat land eller region kan du använda en VPN för att förfalska din plats och häva blockeringen av geografiskt begränsade webbplatser från var som helst i världen.

Avblockera UK Netflix med Windscribe Free på macOS

Vi använde en VPN för att häva blockeringen av geografiskt begränsat innehåll från andra Netflix-regioner.

Här är några av fördelarna med att använda en VPN för att komma åt geografiskt begränsat innehåll:

 • Komma åt fler filmer och tv-program på streamingplattformar. På grund av licenslagar ändrar eller begränsar många webbplatser och tjänster vilket innehåll de visar beroende på användarens IP-adress och fysiska plats. Streamingtjänster som Netflix och Disney+ visar t.ex. helt olika kataloger av filmer och tv-program i olika länder. Med en VPN kan du låsa upp hela utbudet av streamingmaterial på dessa webbplatser.
 • Häva blockeringen av geografiskt begränsat innehåll. Andra plattformar, som BBC iPlayer och Hulu, är bara tillgängliga för användare från vissa länder. Genom att ansluta till en VPN-server i landet kan du komma åt tjänsterna och se det begränsade innehållet.

  OBS: Lokala nyhetswebbplatser blockerar också ibland åtkomst för besökare utanför området för att förhindra överbelastning. En VPN-tjänst kan komma åt dessa sidor på precis samma sätt.

 • Kringgå sportbegränsningar och titta på lokala matcher. Sändningsbegränsningar förhindrar då och då NBA- och MLB-matcher från att streamas i lokalområdet. Du kan använda en VPN för att ändra din IP-adress till en adress utanför den begränsade zonen, och därmed återfå din åtkomst till MLB.tv, NBA League Pass och andra blockerade livestreamtjänster.

  Använder Windscribe Free för att titta på out-of-market NFL-spel

  Vi tittade på NFL-matcher utanför sändningsområdet utan kostnad med Windscribe.

 • Spela geografiskt begränsade tv-spel eller hitta enklare spellobbyer. Du kan använda en VPN för att komma åt och spela tv-spel som är blockerade i din region. Tv-spelare i Indien kan t.ex. använda en VPN för att spela PUBG Lite. En annan fördel med att använda en VPN för gaming är att det kan hjälpa dig att undgå skicklighetsbaserad matchning i spel som Call Of Duty. Dessa algoritmer gäller bara i vissa länder med tillräckligt stor spelarpool. Genom att använda en VPN för att byta din plats till en med färre spelare går det ofta att kringgå skicklighetsbaserad matchning och komma åt lättare spellobbyer.

  OBS: På vissa handelsplattformar, som t.ex. Steam, kan du även använda en VPN för att komma åt vissa tv-spel och produkter innan releasedatumet.

 • Undvik prisdiskriminering när du handlar. Biluthyrningsfirmor, flygbolag och andra marknadsplatser använder ofta din IP-adress för att höja priserna du ser beroende på din plats. En VPN kan förfalska din plats och därmed låsa upp lägre priser.

 

När det gäller att häva blockeringen av geografiskt begränsat innehåll med en VPN är det viktigt att tänka på att ingen VPN-tjänst fungerar hela tiden.

Webbplatser för streaming, gaming och shopping försöker alltid att upptäcka och blockera VPN-anslutningar, och oundvikligen lyckas de ibland. VPN-tjänster på premiumnivå uppdaterar ständigt sin pool med IP-adresser för att ligga steget före blockeringarna, men de händer ibland ändå.

Din IP-adress är inte heller det enda webbplatser använder för att identifiera din plats. Företag som Google, TikTok, Snapchat, Uber och Tinder använder alla alternativa informationskällor, t.ex. GPS, wifiplatsspårning, HTML5 och DNS-data, för en mer omfattande bild av din geografiska plats. De flesta VPN-tjänster döljer inte din plats från dessa webbplatser.

3. Kringgå censur och övervakning

Om du använder en VPN blir det mycket svårare för webbplatser, annonsörer, stora teknikföretag, myndigheter, arbetsgivare och wifiadministratörer att spåra och övervaka din webbaktivitet.

Detta skyddar inte bara din sekretess på nätet – det hjälper dig även att kringgå webbplatsblockeringar på skolan eller jobbet samt kringgå statlig censur.

Här kommer en närmare titt på varje användningsfall:

Undgå censur och massövervakning

Dussintals länder använder spårnings- och profileringsteknik för att massövervaka sina invånare.

I vissa fall går myndigheterna i länderna sedan samman som internationella övervakningsallianser. Den starkaste av dessa är känd som 5 Eyes Alliance.

Karta över länder med Five Eyes, Nine Eyes och Fourteen Eyes.

Övervakningsåtgärderna vidtas ofta av censurerade stater som använder brandväggar för att blockera åtkomst till vissa webbplatser, resurser och information på nätet.

Nästan alla länder censurerar sina invånares internetåtkomst i någon utsträckning. Några exempel på detta är bl.a. att:

 • att förbjuda spel- eller porrwebbplatser i syfte att skydda allmänheten.
 • censurera vissa inlägg på sociala medier, nyhetspublikationer eller bloggplattformar i syfte att begränsa invånarnas åtkomst till information.
 • blockera kommunikationsverktyg och meddelandeappar som WhatsApp, Viber och Skype i syfte att förhindra protester och tysta politiska motståndare.
 • stänga av internet helt och hållet för att behålla kontroll under viktiga händelser.

En VPN kan hjälpa dig att gömma dig från statlig övervakning, och de bästa VPN-tjänsterna gör det även möjligt att kringgå vissa former av statlig censur.

Avblockera webbplatser i Kina med Astrill VPN

Vi använde Astrill VPN för att häva blockeringen av YouTube i Kina.

De gör detta genom att kryptera dina trafikförfrågningars faktiska destination. Detta förhindrar att din internetleverantör ser vilka webbplatser du besöker och gör så att du inte upptäcks av brandväggen, och därmed får åtkomst till det fria och öppna internet.

Det är värt att notera att en VPN inte skyddar dig mot statlig övervakning helt och hållet. Myndigheterna har mandat att kräva att internetleverantörer, app- och webbplatsinnehavare och ibland t.o.m. VPN-leverantörer sparar och delar loggar över din webbaktivitet.

Om de inspekterar din anslutning kan myndighetspersoner även se att du använder en VPN. Detta kan få allvarliga konsekvenser om VPN-tjänster är olagliga i ditt land. Det enda sättet att dölja att du använder en VPN är VPN-obfuskeringsteknik.

Häva blockeringen av webbplatser på skolan eller jobbet

Skolor, universitet och arbetsplatser övervakar regelbundet elever och anställdas aktivitet på det lokala nätverket. De kan t.o.m. införa innehållsblockeringar och egna censurbegränsningar.

Dessa är oftast kopplade till produktivitet. Skolor brukar t.ex. blockera spel och meddelandetjänster, medan arbetsplatser kanske blockerar sociala medier och videoplattformar som YouTube.

Spelwebbplats blockerad på en Google Chromebook

Skolor inför ofta begränsningar mot spelwebbplatser.

Du kan använda en VPN för att komma åt blockerade webbplatser och tjänster i skolan och på jobbet. VPN-tjänstens kryptering döljer webbtrafikens egentliga destination, så att du kan kringgå nätverkets brandvägg.

Tänk på att din arbetsgivare eller wifiadministratör ser att din webbtrafik går till en VPN-server, även om de inte ser vart den tar vägen efter det.

De kan även övervaka vad du gör på nätet med förinstallerade skärmövervakningsprogram eller keyloggers, vilket en VPN inte kan förhindra.

Undvika annonseringsnätverk och IP-baserade blockeringar

Din IP-adress och geografiska plats är inte den enda personliga information som avslöjas för de webbplatser och appar du besöker. De kan även se information om:

 • din enhet, dess operativsystem och hur den är konfigurerad.
 • din webbaktivitet på webbplatsen, samt eventuella filer du hämtar eller laddar upp.
 • hur ofta du besöker webbplatsen och specifika tidsstämplar för när du besökte den.

När all denna information kombineras med din IP-adress och ytterligare element som cookies och spårningsskript, kan webbplatser bilda en mer detaljerad bild av vem du är och vad du gillar att göra på nätet. Detta kallas profilering.

Dessa ”profiler” kan sedan användas för att rikta in sig på dig med personliga annonser, höja priser för produkter du tidigare visat intresse för och t.o.m. blockera dig från webbplatsen helt och hållet.

Vad som är ännu värre är att informationen sedan kan säljas till datamäklare och annonsnätverk, som kan slå ihop den med profiler från andra webbplatser för att bygga en ännu mer ingående bild av vem du är.

En VPN döljer inte din aktivitet på webbplatserna, men den gör det betydligt svårare för dem att identifiera vem du är. Din aktivitet förknippas med VPN-serverns IP-adress, så det blir mycket mer komplicerat att pussla ihop din aktivitet från en rad olika webbplatser och tjänster.

4. Förhindra spårning och bandbreddsstrypning av internetleverantören

Din internetleverantör är det företag som ger dig åtkomst till internet.

Oavsett om du ansluter från din wifirouter eller telefonens mobildatanät måste all data som färdas från och till din enhet överföras genom internetleverantörens nätverksinfrastruktur för att du ska kunna förbli ansluten till internet.

Din internetleverantör kan alltså se massor av information om din aktivitet på nätet, bl.a:

 • vilka webbplatser och appar du använder
 • tidsstämplar för när du besökte dem och hur lång tid du ägnade där
 • filer du laddar ned eller laddar upp
 • vilka webbplatser du besöker, videor du tittar på och information du anger på webbplatserna, om de inte är HTTPS-krypterade
 • information om enheten du använder, t.ex. skärmupplösning, operativsystemsinformation och MAC-adress
 • din IP-adress och geografiska plats

I många länder, bl.a. Storbritannien, USA, Australien och större delen av EU måste internetleverantörer enligt lag samla in denna information och spara loggar över sina användares aktivitet under en längre tidsperiod.

Dessa loggar kan sedan:

 • delas med brottsbekämpande myndigheter
 • användas för ekonomisk vinning
 • stjälas av cyberbrottslingar

Din internetleverantör kan även använda sina spårningsfunktioner för att aktivt sänka din anslutningshastighet under rusningstid eller om du förbrukar mycket bandbredd, t.ex. genom streaming, torrenting eller gaming. Detta kallas internetleverantörsstrypning.

En strypt Netflix-anslutning

Internetstrypning sänker anslutningens hastighet och minskar tillgänglig bandbredd.

En VPN kan förhindra att internetleverantörer spårar dig och begränsa deras möjlighet att strypa bandbredden. VPN-tjänstens kryptering omvandlar all din webbdata till en oläslig kombination av bokstäver och siffror. Din internetleverantör kan inte se vilka webbplatser du besöker, och därför inte heller begränsa din hastighet baserat på din aktivitet.

Denna kryptering förhindrar inte att internetleverantören sparar loggar över din onlineaktivitet, men det gör loggarna mer eller mindre meningslösa för annonsering, övervakning eller rent av brottsliga syften.

Även om detta inte förhindrar alla typer av internetleverantörsstrypning kan det förhindra alla automatiska åtgärder från att utlösas, och därmed ge en smidigare upplevelse när du spelar spel, streamar eller hämtar filer.

EXPERTTIPS: En VPN döljer vilka webbplatser du besöker från din internetleverantör, arbetsgivare eller skola. Vissa webbplatser, sökningar och videor döljs dock nästan alltid av HTTPS-kryptering. Därför behövs ingen VPN för att skydda din sekretess på detta sätt.

En VPN döljer inte din totala dataförbrukning från din internetleverantör eller mobiloperatör. Eftersom datan måste ledas genom deras nätverksinfrastruktur kan de fortfarande se hur mycket bandbredd du använder, även om de inte kan se exakt vad du gör med den.

Din internetleverantör kan se att du använder en VPN, eftersom de behöver veta VPN-tjänstens IP-adress för att kunna skicka din trafik dit. Det betyder att staten, polisen och alla andra din internetleverantör delar information men också vet att du använder en VPN.

Vad är begränsningarna med en VPN-tjänst?

VPN-tjänster är inte fria från begränsningar eller nackdelar. Det största hotet mot de flesta VPN-tjänster kommer från tron om att använda en VPN gör dem oövervinnliga på nätet. Det är helt enkelt inte sant.

Här är några av de vanligaste missuppfattningarna om VPN-tjänster:

 • Att använda en VPN gör dig inte helt anonym på nätet. Det finns många olika identifierings- och spårningstekniker som en VPN inte skyddar mot. En VPN är bara ett lager skydd och bör inte ses som en heltäckande lösning.
 • En VPN innebär inte gratis streaming. AEn VPN ger dig åtkomst till geografiskt blockerade videor, men du behöver fortfarande en giltig prenumeration för att komma åt streamingtjänsten.
 • VPN-tjänster har inte servrar i alla länder eller regioner. Innan du köper en prenumeration bör du kontrollera om din valda leverantör har en VPN-server på platsen du vill komma åt.
 • En VPN ger inte åtkomst till tv-spel till rabatterat pris eller innan de släpps officiellt. På Playstation är detta inte möjligt utan att skapa ett nytt PSN-konto. På Xbox är det däremot möjligt, men du behöver inte en VPN för att göra det.
 • En VPN ger inte fullständigt skydd mot prisdiskriminering. Webbplatser kan även använda cookies och andra spårningsmetoder för att spåra din plats och intresse för en produkt, och sedan höja priset därefter.

Som vi redan har sett kan inte ens de bästa VPN-tjänsterna ge total anonymitet online, och inte heller fullständigt skydd mot skadlig kod och cyberattacker. Det här är vanliga missuppfattningar som ger användare en falsk trygghet.

Vad som är ännu värre är att vissa VPN-tjänster faktiskt är farligare att använda än att surfa utan en VPN. Det beror på att du lägger din sekretess och säkerhet helt i händerna på VPN-leverantören.

I det här avsnittet går vi igenom några av de största begränsningarna och farorna med att använda en VPN. Du kan läsa vår kompletta guide om nackdelarna med en VPN för en mer ingående analys, eller hoppa över nästa del för att läsa mer om hur du väljer en säker VPN.

Centralisering av risk

När du använder en VPN blir VPN-företaget de enda som kan se både vem du är och vad du gör på nätet.

Detta innebär ett enormt stort förtroende för VPN-leverantören. Du anförtror dem åtkomst till:

 • ditt namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)
 • din betalningsinformation
 • din IP-adress och geografiska plats
 • din webbaktivitet, bl.a.
  • vilka webbplatser och appar du använder,
  • när du besökte dem och hur länge,
  • vilka filer du hämtar eller laddar upp,
  • specifikt innehåll i HTTP-trafik (t.ex. lösenord och meddelanden).

Bra VPN-tjänster ignorerar sådan information, och de bästa VPN-tjänsterna vidtar t.o.m. särskilda åtgärder så som disklösa servrar för att de själva inte ska kunna komma åt den.

Det finns dock opålitliga VPN-leverantörer som övervakar och loggar din information för att sälja den till annonseringsnätverk och cyberbrottslingar.

Även när de inte aktivt säljs utsätter dessa VPN-loggar dig fortfarande för en förhöjd risk för cyberattacker och identitetsstöld.

OBS: Vissa VPN-leverantörer har även blivit påkomna med att injicera annonser eller skadlig kod i användarsessioner själva, och installera bakdörrar i sina produkter som gör det möjligt för myndighetsombud att spionera på användarnas aktivitet i realtid.

TVPN-leverantören är din största sårbarhet när du använder en VPN.

Om VPN-företaget drivs av någon illvillig eller inkompetent utsätts din identitet, webbaktivitet och känslig information faktiskt för mer risk än om du anslutit till nätet utan en VPN.

Profilering och stora teknikföretag

Genom att dölja din IP-adress och förfalska din plats gör en VPN att det blir betydligt svårare för webbplatser och tjänster du använder att spåra din aktivitet till dig, men den gör det inte omöjligt.

Stora teknikföretag som Google, Meta och Amazon har flera tekniker de kan använda för att identifiera dig, varav många inte kan förhindras med en VPN.

Den enklaste är ditt personliga konto eller profil. Om du är inloggad på ditt Google- eller Facebook-konto är det extremt lätt att spåra din aktivitet tillbaka till dig och ditt konto. Det spelar ingen roll om du använder en VPN för att dölja din IP-adress när du surfar.

Även om du inte är inloggad på ett konto har dessa företag tillräckligt med pengar och resurser att identifiera dig via andra metoder om du använder deras produkter ofta nog.

Att använda en VPN förebygger att stora teknikföretag skapar profiler kring dig, men kan inte förhindra det på egen hand.

Även om du använde en VPN på Tor-nätverket, inte loggade in på några konton och använde en enhet utan GPS är det nästan omöjligt att gömma sig helt och hållet från dessa företag utan att göra stora förändringar av hur du surfar och vilka tjänster du använder.

Cookies och profilering

Annonsörer, internetleverantörer och regeringar har fortfarande möjlighet att spåra och profilera dig, även när du använder en VPN.

Även om de inte kan spåra all din kontoaktivitet finns fortfarande ett flertal tekniker och metoder de kan använda. Det kan t.ex. vara:

 • cookies och spårningsskript: Det här är små filer som används av webbplatser och appar för att identifiera dig mellan webbsessioner. De lagras i webbläsaren och innehåller information som ditt namn, din plats och ditt surfbeteende, och gör det möjligt för webbplatser att känna igen dig utan din IP-adress.
 • signaturinsamling från enheten eller webbplatsen: Varje gång du ansluter till en webbplats eller onlinetjänst avslöjar du viss information om din enhet, webbläsare och operativsystem. Det kan t.ex. vara vilken enhet du använder, skärmupplösningen och ljusstyrkan, webbläsarinställningar och eventuella tillägg. Tillsammans bildar dessa ett distinkt fingeravtryck som är unikt för dig.

Illustration av ett tumavtryck som visar webbläsarens fingeravtryck.

En VPN garanterat inte anonymitet på nätet. Det finns fortfarande många sätt för myndigheter, internetleverantörer, annonsörer, teknikföretag och t.o.m. cyberbrottslingar att identifiera, spåra och profilera dig, även med en VPN.

Om sekretess är viktigt för dig bör du komplettera din VPN genom att:

 • stänga av JavaScript
 • blockera cookies från tredjepart
 • använda annons- och spårarblockerare (t.ex. EFF:s Privacy Badger)
 • använda inkognitoläge eller radera spårningscookies efter varje session.

Skadlig kod och cyberattacker

VPN-kryptering hjälper till att förebygga att illvilliga aktörer ser eller manipulerar din webbtrafik.

Det finns dock många andra sätt som skadlig kod kan infektera din enhet, och en VPN kan inte skydda dig mot alla.

Framför allt kan en VPN inte skydda dig mot social manipulation som lurar dig att klicka på en länk eller hämta en fil som innehåller skadlig kod. Det kan inte heller hindra dig från att svara på nätfiske via e-post eller sms eller uppge känslig information.

Anslutningshastigheter

När du använder en VPN tar det längre tid för trafiken att nå din önskade webbplats eller app.

Detta ökar oundvikligen tiden det tar för din data att nå sin slutpunkt, och sänker därför anslutningens hastighet.

Enligt våra tester sänker t.o.m. de allra snabbaste VPN-tjänsterna din anslutningshastighet med mellan 4 % och 6 %. Detta kan bli ännu högre om du använder en dåligt konfigurerad VPN eller ansluter till en hårt belastad server.

För vissa är detta en godtagbar kompromiss för de extra fördelar en VPN innebär. Men för andra kanske de ökade inläsningstiderna, videor som buffrar och den lägre bildkvaliteten inte är värt det.

Säkerhetsrisker (loggning, läckor, jurisdiktioner)

VPN-tjänster är inte säkra som standard. Som vi redan gått igenom är en VPN bara så säker som VPN-företaget är tillförlitligt. Om företaget sparar loggar över din aktivitet eller måste göra det enligt lag är VPN-tjänsten i princip värdelös ur ett sekretess- och säkerhetsperspektiv.

För att undvika dessa risker behöver du en VPN med en loggningsfri policy som genomgått oberoende granskning. Det kan också vara bra att ta reda på själva VPN-företagets jurisdiktion. Det säger mycket om hur hög risken är att de måste spara loggar över din aktivitet enligt lag.

Du behöver även en VPN som drivs av ett kompetent företag. Om din VPN-tjänst använder svaga krypteringsprotokoll eller är dåligt konfigurerad finns en hög risk att din egentliga IP-adress läcker ut eller att din webbtrafik äventyras på andra sätt.

Hur fungerar en VPN?

En VPN fungerar genom att etablera en krypterad anslutning mellan din enhet och en fjärrserver. Den här säkra anslutningen kallas för VPN-tunnel.

Diagram som förklarar hur VPN-tjänster fungerar för att kryptera webbtrafik och dölja din IP-adress.

När du väl anslutit leds all data som lämnar din enhet genom VPN-tunneln till VPN-servern. VPN-servern vidarebefordrar den sedan till webbplatsen du besöker, appen du använder eller företagsnätverket du fjärransluter till.

Data från webbplatsen eller appen färdas sedan tillbaka till din enhet längs samma rutt. Den skickas först till VPN-servern, som sedan överför den genom VPN-tunneln till din enhet.

Processen består av fem grundläggande steg:

1. Handskakning och autentisering

Först autentiserar VPN-programmet på din enhet och VPN-servern sig själva till varandra. Detta kallas för VPN-handskakning.

Under handskakningen inleder VPN-klienten en anslutning till VPN-servern som antyder att den har för avsikt att etablera en säker tunnel. De två datorerna verifierar sedan sina identiteter till varandra med hjälp av ett lösenord, digitalt certifikat eller annan autentiseringsmetod.

När autentiseringen är klar används anslutningen för att på ett säkert sätt dela en krypteringsnyckel mellan klienten och servern. Nyckeln är vad som används för att kryptera och avkryptera datan i båda ändarna av VPN-tunneln under hela internetsessionen.

diagram som visar steg-för-steg-processen för ett VPN-handslag mellan VPN-klient och VPN-server

EXPERTTIPS: För så snabba och säkra VPN-handskakningar som möjligt kan du hålla utkik efter VPN-tjänster som använde RSA-2048- eller RSA-4096-algoritmen (inte RSA-1024). För extra skydd rekommenderar vi även att använda VPN-protokoll som har perfekt framåtsekretess.

2. Kryptering

När anslutningen till VPN-servern har etablerats använder VPN-klienten på din enhet den överenskomna nyckeln och en krypteringskod för att kryptera all din internetaktivitet.

Enkelt uttryckt innebär detta att all oformaterad textdata som förknippas med dina webbförfrågningar konverteras till strängar bestående av bokstäver och siffror som bara går att tyda av någon som har avkrypteringsnyckeln.

Wireshark testar med Psiphon proxy, som inte är krypterad, och Psiphon VPN, som är krypterad.

Webbtrafik före och efter att vi anslöt till en VPN med AES-256-kryptering.

3. Inkapsling

Din krypterade trafik omsluts sedan av ett ytterligare lager okrypterad trafik, som innehåller information om hur du leder den till VPN-servern. Den här processen kallas för inkapsling, och utförs genom särskilda tunnelprotokoll.

Det är som att ta ett kuvert med ett brev inuti, och lägga det i ett andra kuvert med en ny adress på. Det faktiska meddelandet förblir helt dolt från omvärlden.

Din VPN-klient lämnar sedan över den inkapslade trafiken till din internetleverantör, som i sin tur skickar den till VPN-servern. P.g.a. krypteringen är det enda internetleverantören kan se VPN-serverns IP-adress.

4. Avkryptering, vidarebefordring och omkryptering

Efter att den nått VPN-servern tas det extra lagret av inkapsling bort, och den ursprungliga datan avkrypteras med krypteringsnyckeln.

Det är som att öppna kuvertet och visa det ursprungliga meddelandet inuti, och därmed ge VPN-servern åtkomst till din anslutningsförfrågans egentliga destination.

Servern kan sedan vidarebefordra din förfrågan till webbplatsen, tjänsten eller appen du efterfrågar.

När webbservern skickar din förfrågningsinformation tillbaka till dig skickas den till VPN-servern, där den krypteras igen och sedan skickas tillbaka genom VPN-tunneln tills den når din enhet.

VPN-programmet på din enhet avkrypterar sedan datan, så att den kan visas på ett läsligt sätt på din skärm.

5. Hashautentisering

Som en sista försiktighetsåtgärd använder VPN-tjänsten även Secure Hash Algorithms (SHA) för att autentisera integriteten för överförd data och anslutningar mellan klient och server. Detta ser till att ingen information har ändrats under resan mellan källa och destination.

Om det alternativa meddelandet klienten genererar skiljer sig åt från det alternativa meddelandet servern genererade betyder det att meddelandet har manipulerats, och datan avvisas. Om de är likadana godkänns den.

OBS: SHA-hashautentisering är avgörande för att förhindra man-i-mitten-attacker.

VPN-protokoll & Krypteringschiffer

Den här processen kan omfatta olika protokoll och krypteringskoder, beroende på vilken VPN-tjänst du använder och hur den är konfigurerad.

VPN-protokollet avgör hur VPN-tunneln upprättas, medan krypteringskoden används för att kryptera data som färdas genom tunneln.

Beroende på vilket protokoll som används kan en VPN ha olika hastigheter, förmågor och sårbarheter. De flesta tjänster låter dig välja vilket protokoll du vill använda i inställningarna.

Här kommer en snabb sammanfattning av de vanligaste VPN-protokollen:

 • OpenVPN: Öppen källkod, säkert och kompatibelt med nästan alla VPN-kapabla enheter.
 • WireGuard: Väldigt snabbt, säkert och datasnålt.
 • IKEv2/IPsec: Utmärkt för den som använder VPN på mobilen, men kan vara infiltrerat av NSA.
 • SoftEther: Bra på att kringgå censur, men stöds inte av många VPN-tjänster.
 • L2TP/IPsec: Ett långsammare protokoll som också misstänks vara hackat av NSA.
 • SSTP: Hanterar brandväggar väl, men kan vara känsligt för man-i-mitten-attacker.
 • PPTP: Förlegat, osäkert och bör undvikas.

Krypteringskoden är den algoritm (dvs. regeluppsättning) som används för att kryptera och avkryptera data.

Koder kombineras vanligtvis med en viss nyckellängd. Generellt sett är längre nycklar säkrare. AES-256 anses t.ex. vara säkrare än AES-128. Vi rekommenderar att använda en VPN med AES- eller ChaCha20-kryptering där det är möjligt.

Om du vill veta mer om de VPN-protokoll och krypteringskoder som VPN-tjänster använder kan du läsa vår guide där vi förklarar hur VPN-tjänster fungerar och vilka VPN-protokoll som är bäst.

Alternativt kan du hoppa över nästa stycke och läsa mer om begränsningarna med att använda en VPN eller hur du hittar en säker VPN att använda.

Behövs en VPN verkligen?

En avgiftsbelagd VPN-tjänst kan kosta allt mellan 2 $ och 13 $ per månad när du skaffar ett långt kontrakt – och mer om du skaffar en månadsprenumeration.

Den kommer sannolikt att sänka din anslutningshastighet och kan dra till sig oönskad uppmärksamhet från din skola, arbetsgivare eller staten. Beroende på var du bor kan det t.o.m. få rättsliga följder. Därför är det värt att fråga sig om du verkligen behöver en VPN.

I grund och botten måste varje internetanvändare fatta sitt eget beslut om ifall en VPN är en värd investering utifrån sin budget, plats, internetvanor, enhet eller enheter m.m.

Här kommer våra allmänna rekommendationer för vilka som bör använda en VPN:

Använd definitivt en VPN om:

 • Du ansluter till offentliga wifinätverk ofta. Den vanligaste anledningen att använda en VPN är att skydda sig mot cyberattacker på offentligt wifi och andra delade nätverk. Även om dessa nätverk är betydligt mindre farliga än de var tidigare riskerar du fortfarande avlyssning och man-i-mitten-attacker när du ansluter till en.
 • Du vill streama geografiskt begränsade filmer och tv-program från utlandet. En VPN är det överlägset mest effektiva sättet att häva blockeringen av geografiskt begränsat streaminginnehåll på plattformar som Netflix, HBO Max och BBC iPlayer. Om du ofta använder streamingtjänster på resande fot eller helt enkelt vill komma åt dolda filmer och tv-program hemifrån rekommenderar vi absolut att använda en VPN.
 • Du inte vill att din internetleverantör ska spåra, logga och tjäna pengar på din webbaktivitet. Internetleverantörsspårning är en oundviklig del av att använda internet. Du behöver en internetleverantör för att ansluta till internet, och i många länder finns inte mycket som hindrar dem från att spara eller sälja information om din webbaktivitet. En VPN är det mest praktiska verktyget du kan använda för att förhindra att detta händer dagligen, men det skyddar dig inte helt mot internetleverantörsövervakning.

Överväg att använda en VPN om:

 • Du försöker kringgå statlig censur eller undgå massövervakning. De bästa VPN-tjänsterna kringgår webbplatsblockeringar och kommer åt känslig information i länder som Kina och Ryssland. De flesta VPN-tjänster ger även någon form av skydd mot både statliga och internationella övervakningsåtgärder. En VPN är ett användbart verktyg att ha när du besöker eller bor i något av dessa länder. Regeringen kan dock alltid använda andra metoder för att övervaka dig, och tvingar ibland VPN-tjänster att lämna över loggar över din aktivitet.Vi rekommenderar att använda en VPN som en första åtgärd, men det kan även vara värt att överväga andra verktyg, t.ex Tor Browser.
 • Du är intresserad av en bättre spelupplevelse. En VPN kan göra det möjligt att spela spel som är blockerade i din region eller begränsade på ditt lokala nätverk. Det kan också göra det möjligt att komma åt enklare spellobbyer, undvika internetleverantörsstrypning och skydda dig mot DoS-attacker (Denial of Service).Om dessa förmåner låter intressanta för dig bör du överväga att använda en VPN. Var dock medveten om att de flesta spelkonsoler inte har stöd för inbyggda VPN-appar. Då måste du skaffa en router-VPN, istället.För många spelare är att använda en VPN dock inte nödvändigt. Det höjer inte anslutningshastigheten, minskar inte lagg och skyddar dig inte mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service).

Använd inte en VPN om:

 • Du vill ha fullständigt skydd mot skadlig kod, nätfiske och identitetsstöld. En VPN är inte samma sak som ett antivirusprogram. Det hindrar dig inte från att hämta virus, spionprogram och andra typer av skadlig kod på din enhet om du klickar på en skadlig länk eller e-postbilaga. Det förhindrar dig inte heller från att avslöja personlig information för bedragare i en nätfiskeattack, vilket kan göra dig sårbar för doxning, hackning eller identitetsstöld.Det är helt enkelt inte vad en VPN är designad för, så vi rekommenderar inte att använda en VPN för detta ändamål.

Är det värt att använda en VPN hemma?

VPN-tjänster fungerar lika bra på ditt hemnätverk som de gör på offentliga wifinätverk eller på din skola, universitetet eller arbetsplats.

Till skillnad från dessa delade nätverk är risken dock väldigt låg att ditt hemnätverk ersatts med en skadlig fejkhotspot, eller att cyberbrottslingar avlyssnar din anslutning.

Ditt hemnätverk kommer troligtvis inte att blockera dig från att besöka vissa webbplatser eller tjänster. Wifiadministratören lär inte heller övervaka eller registrera din aktivitet, som de gör på skolor eller arbetsplatser.

Därför är det inte alltid nödvändigt att använda en VPN hemma. För vissa användare kan det rent av sänka anslutningshastigheten utan någon uppenbar fördel.

Med det sagt kan det fortfarande vara värt att använda en VPN hemma om du vill:

 • förhindra att din internetleverantör övervakar, registrerar och delar din webbaktivitet.
 • förhindra att din internetleverantör stryper anslutningshastigheten när du förbrukar mycket bandbredd.
 • förfalska din plats för att kunna komma åt geografiskt begränsade webbplatser och innehåll.
 • undgå IP-baserade webbplatsblockeringar som har riktat in sig på ditt wifinätverks IP-adress.
 • kringgå statlig censur och surfa fritt på internet.
 • göra det svårare för staten att övervaka dig och för stora teknikföretag att spåra dig.
 • få säker åtkomst till företagsfiler och program när du jobbar hemifrån.
 • skydda dig själv från cyberattacker från andra nätverksanvändare (om ditt hemnätverk delas med andra).

Är det värt att använda en VPN på telefonen?

Med tanke på hur mycket privat och känslig information som lagras och delas på våra telefoner kan det argumenteras att det är viktigare att använda en VPN på din telefon än på en dator.

Vi har även en tendens att ansluta till fler offentliga wifinätverk när vi använder våra mobiltelefoner, vilket ökar risken för att stöta på osäkra, svaga eller t.o.m. falska hotspots.

Därför rekommenderar vi att använda en VPN på din telefon om du reser ofta och brukar ansluta till offentliga wifinätverk på flygplatser, hotell och kaféer.

Tänk även på att mobiloperatörer som t.ex. Verizon Wireless är internetleverantörer i sin egen rätt. I många länder innebär detta att de är tvungna att spåra och spara loggar över din webb- och appaktivitet när enheten är ansluten till mobildata (dvs. 3G, 4G och 5G). VPN-kryptering gör dessa loggar oläsliga.

hur en VPN skyddar 4G-data jämfört med vad som händer utan en VPN

EXPERTTIPS: Vi rekommenderar att använda IKEv2 VPN-protokollet när du använder en smartphone. Det är mindre säkert än standardprotokollen OpenVPN eller WireGuard, men specifikt designat för att klara frekventa byten mellan mobildata och wifinätverk.

Det finns två stora nackdelar att vara medveten om när du använder en VPN på telefonen:

 1. VPN-kryptering innebär att dataförbrukningen ökar. när du använder en VPN på mobilen. Om din mobilleverantör har ett datatak per månad eller om du betalar för internationell roaming kan det därför vara bäst att inte använda någon VPN över huvud taget.
 2. Chansen är lägre att webbplatser och tjänster använder IP-baserad geoplats för att fastställa din plats när du ansluter från en mobil enhet. De kan använda enhetens inbyggda GPS-system istället. De enda VPN-tjänster som för närvarande kan förfalska din GPS-plats är Surfshark, IVPN och Windscribe.

Bör jag lämna min VPN på jämt?

Om ditt främsta användningsområde är att dölja din aktivitet på nätet är det värt att låta din VPN vara på. När du inte använder en VPN är allt du gör synligt

Om du är mer intresserad av att häva geografiska blockeringar, kringgå specifika IP-baserade förbud eller komma åt andra typer av blockerade webbplatser behöver du inte lämna din VPN på hela tiden.

Generellt sett skadar det inte att låta din VPN vara på, men det leder ofta till lägre anslutningshastigheter, högre bandbreddsförbrukning och ökad risk att anslutningen blockeras av webbplatser och tjänster som inte tillåter VPN-användning.

EXPERTTIPS: Vissa uppgifter på ditt lokala nätverk fungerar inte när du är ansluten till en VPN, t.ex. att casta videoinnehåll på din tv eller ansluta till en skrivare hemma.

Vad bör jag leta efter i en VPN?

Här är några av de viktigaste funktionerna att hålla utkik efter för att välja en högkvalitativ och säker VPN-tjänst:

 • IP-adresskydd: Håll utkik efter VPN-tjänster som erbjuder dedikerad IP och verktyg för skydd mot IP-, DNS- och WebRTC-läckor för att se till att din IP-adress skyddas.
 • Ordentliga VPN-protokoll och kryptering: En VPN måste använda avancerade protokoll som OpenVPN eller WireGuard, och en stark krypteringskod som AES-256 eller ChaCha20.
 • Loggningsfri policy och disklösa servrar: En trovärdig VPN ska inte lagra loggar som kan koppla din internetaktivitet till dig. Leta efter en VPN-tjänst med en granskad loggningsfri policy och disklösa (eller RAM-baserade) servrar.
 • Varierat servernätverk: Leta efter en VPN-tjänst med ett stort servernätverk som är fördelat över många olika platser. Det är viktigt för att kunna komma åt geografiskt begränsat innehåll, få höga anslutningshastigheter och hitta snabba lösningar om din VPN-anslutning blockeras.
 • Kill Switch: En säker VPN måste ha en Kill Switch som automatiskt kopplar bort dig från internet om VPN-anslutningen förloras.
 • Ytterligare funktioner: De bästa och mest mångsidiga VPN-tjänsterna har extrafunktioner som obfuskering, DNS-servrar från förstapart och dubbel VPN. Dessa funktioner är ofta särskilt viktiga för användare i länder med hårda internetbegränsningar, t.ex. Kina.
 • Enhetskompatibilitet: En bra VPN-tjänst bör erbjuda särskilda VPN-appar för så många enheter som möjligt, från smartphones med iOS och Android till datorer med Windows och macOS. Den bör även vara kompatibel med routrar och erbjuda VPN-tillägg för Chrome och Firefox.
 • Kundtjänst: Lyhörd och tillförlitlig kundsupport är A och O. Leta efter en tjänst med dygnetruntöppen livechatt som kan hjälpa dig lösa eventuella anslutningsproblem, låga hastigheter eller frågor om streaming med kort svarstid.

Läs våra VPN-recensioner eller gå direkt till våra topprankade VPN-tjänster för att hitta rätt VPN för dig.