Top10VPN är redaktionellt oberoende. Vi kan få provision om du köper VPN-tjänster via våra länkar.

Är VPN-tjänster lagliga?

Simon Migliano är en erkänd världsexpert på VPN-tjänster. Han har testat hundratals VPN-tjänster och hans forskning har publicerats i BBC, The New York Times och fler därtill.

Faktagranskat av Callum Tennent

Vår bedömning

Det är helt lagligt att använda en VPN-tjänst i USA, Kanada, Storbritannien och större delen av världen. VPN-tjänster är bara olagliga om man bor i Belarus, Irak, Nordkorea eller Turkmenistan. Länder som Kina och Ryssland har lagar som begränsar VPN-användning på vissa sätt.

Bild som visar länder där VPN-tjänster är olagliga respektive lagliga

Virtuella privata nätverk (VPN) är legitima verktyg som används för att skydda din integritet och säkerhet på internet.

VPN-tjänster är lagliga att använda i de flesta länder, men i den här guiden beskriver vi i detalj i vilka länder VPN-tjänster som är lagliga och var de är olagliga.

Dessutom kommer vi att undersöka VPN-lagar i de tio länder där VPN-användningen är begränsad.

Vi undersökte VPN-lagarna i över 190 länder för att ta reda på var VPN-tjänster är lagliga. Vi upptäckte att:

  • VPN-tjänster är lagliga att använda i de flesta länder, inklusive USA och Storbritannien
  • VPN-tjänster är olagliga i Belarus, Irak, Nordkorea och Turkmenistan
  • VPN-användning är begränsad i ytterligare sex länder, bl.a. Kina och Ryssland
  • 17 länder tillåter VPN-användning men har anmärkningsvärda begränsningar av digitala rättigheter.

Att använda en VPN-tjänst är lagligt i större delen av världen, men din aktivitet medan du använder tjänsten är fortfarande föremål för lagarna i det land där du befinner dig.

Det är fortfarande möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kräva information som lagras av din VPN-tjänst. I slutändan är olaglig verksamhet fortfarande olaglig.

Användning av en VPN-tjänst kan också bryta mot användarvillkoren för webbplatser och program som du häver blockeringen av från utlandet. Det är t.ex. inte olagligt att använda en VPN-tjänst med Netflix, men det kan bryta mot deras användarvillkor.

Varför lita på oss?

Vi är helt oberoende och har granskat VPN-tjänster sedan 2016. Våra råd utgår från våra egna testresultat och påverkas inte av ekonomiska incitament. Läs mer om vilka vi är och hur vi testar VPN-tjänster.

Antal testade VPN-tjänster65
Totalt antal testtimmar Över 30 000
Sammanlagt antal år av erfarenhetÖver 50

ANSVARSFRISKRIVNING: Även om den här guiden har föregåtts av grundlig undersökning så är vi inte jurister. Om du vill klargöra lagenligheten för VPN-tjänster i allmänhet eller de specifika lagarna i ett visst land föreslår vi att du söker professionell juridisk rådgivning.

Var är VPN-tjänster lagliga?

En karta som visar var i världen det är lagligt att använda ett VPN

VPN-tjänster är lagliga i nästan alla länder i världen, bl.a. USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och större delen av Europa.

Du omfattas dock fortfarande av lagarna i det land du befinner dig i – inte lagarna i det land genom vilket du har dirigerat din internetanslutning.

Med andra ord är olaglig onlineaktivitet fortfarande olaglig när du använder ett VPN, oavsett vilken server du är ansluten till.

VPN-tjänster kan fortfarande tillhandahålla servrar (och IP-adresser) i länder där VPN-tjänster är olagliga eller begränsade. ExpressVPN låter t.ex. användare ansluta till VPN-servrar i Belarus och Turkiet.

ExpressVPN har serverplatser i Turkiet och Belarus, två platser där VPN-tjänster är olagliga eller begränsade

ExpressVPN erbjuder servrar i Belarus och Turkiet, där VPN-tjänster antingen är olagliga eller begränsade.

Det är lagligt att använda dessa VPN-servrar så länge du inte är fysiskt belägen i någon av de tio länder som nämns ovan.

Detta beror på att VPN-tjänster ibland använder virtuella serverplatser. Dessa servrar är faktiskt inte placerade i det land som de är märkta med.

ExpressVPN:s belarusiska och turkiska servrar är t.ex. båda fysiskt belägna i Nederländerna, där VPN-tjänster är lagliga.

Skärmbild av några av de virtuella serverplatser som används av ExpressVPN, inklusive Belarus och Turkiet

ExpressVPN använder ett antal virtuella serverplatser.

Det viktigaste att känna till här är att inte alla VPN-tjänster är skapade lika, och att inte alla VPN-tjänster är säkra.

När du har fastställt att VPN-tjänster är lagliga i ditt land måste du överväga andra faktorer som kan påverka din säkerhet online.

Dessa faktorer inkluderar din VPN-tjänsts jurisdiktion, loggningspolicy och säkerhetsfunktioner. Ditt lands torrentinglagar och ställningstagande till digitala rättigheter är också viktiga, även om VPN-användning i sig är laglig.

Var är VPN-tjänster olagliga eller begränsade?

VPN-tjänster är olagliga i Belarus, Irak, Nordkorea och Turkmenistan. Användningen av VPN-tjänster är hårt begränsad i Kina, Iran, Oman, Ryssland, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

De länder där VPN-tjänster är olagliga

 

Länderna i tabellen nedan är märkta efter hur allvarliga deras VPN-lagar och -restriktioner är. ”Omfattande” är den strängaste begränsningsnivån, följt av ”måttlig” och ”ringa”.

Land VPN-lagstiftning Blockeringar av sociala medier Censur Övervakning
Belarus Olagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Kina Begränsat Omfattande Omfattande Omfattande
Iran Begränsat Måttlig Omfattande Omfattande
Irak Olagligt Måttlig Måttlig Ringa
Nordkorea Olagligt Omfattande Omfattande Omfattande
Oman Begränsat Ringa Omfattande Måttlig
Ryssland Begränsat Måttlig Omfattande Måttlig
Turkiet Begränsat Måttlig Omfattande Omfattande
Turkmenistan Olagligt Omfattande Omfattande Omfattande
Förenade Arabemiraten Begränsat Måttlig Omfattande Måttlig

En tabell som sammanfattar VPN-lagar i de tio mest begränsade länderna.

Här är en mer detaljerad lista över VPN-lagar i de tio länder där VPN-tjänster antingen är olagliga eller begränsade:

1. Belarus

VPN-tjänster är olagliga i Belarus.

Belarus förbjuder VPN eftersom det ses som en metod för att undergräva lagen. I februari 2015 beslutade landets kommunikationsministerium att inte tillåta användning av anonymiserare som VPN-tjänster.

Tor, som möjliggör anonym kommunikation och tillgång till darknet, har också blockerats i Belarus sedan 2016.

Det är fortfarande oklart om landets myndigheter faktiskt kan hålla tillbaka den expanderande VPN-marknaden. För närvarande finns det ett ospecificerat bötesbelopp för alla som tas på bar gärning med att använda en VPN-tjänst i Belarus.

2. Kina

Endast statligt godkända VPN-tjänster är lagliga i Kina.

VPN-tjänster är tekniskt sett lagliga i Kina. Men alla VPN-tjänster måste få godkännande från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) innan de får verka i landet.

Detta innebär ofta att man går med på villkor som dataloggning, vilket gör VPN-tjänsten meningslös ur ett integritetsperspektiv.

Även om det finns tecken på att Kina snart kan öppna upp VPN-industrin för utländska investeringar kan användningen av en VPN-tjänst ”utan tillstånd” för närvarande resultera i böter på upp till 15 000 yuan (ungefär 2 200 $).

Trots detta vill många fortfarande använda en VPN-tjänst i Kina.

En kvinna lägger blommor vid skylten för Googles kontor i Kina

Kina, 2010. Google stänger ned i landet efter tvister om censur med myndigheter. Foto: Wenn Rights/Alamy

3. Iran

Endast statligt godkända VPN-tjänster är lagliga i Iran.

Iran har blockerat icke-sanktionerade VPN-tjänster sedan 2013, medan statligt sanktionerade VPN-tjänster övervakas kraftigt.

Straffet för att använda en VPN-tjänst som inte är sanktionerad av den iranska staten är upp till ett år i fängelse.

4. Irak

VPN-tjänster är olagliga i Irak.

VPN-tjänster har varit förbjudna i Irak sedan 2014. Staten hävdar att detta förbud är för att förhindra terroristorganisationer från att påverka allmänheten via sociala medier.

Irakiska statstjänstemän använder fortfarande VPN-tjänster, trots att det officiellt inte finns några undantag från regeln.

5. Nordkorea

VPN-tjänster är olagliga i Nordkorea.

Nordkoreaner får inte komma åt utländska medier, så det är inte förvånande att VPN-tjänster är olagliga.

Straffet för VPN-användning är okänt eftersom Nordkorea är så tystlåtet.

Landets internet är också kraftigt censurerat, och utländska diplomater är förbjudna från att använda det.

6. Oman

Endast VPN-tjänster som tillåts av sultanatet är lagliga i Oman.

Sedan 2010 har Oman förbjudit alla VPN-tjänster utom de som tillåts av sultanatet. Dessa undantag gäller endast för VPN-tjänster för företag, som måste ansöka om tillstånd.

Alla godkända VPN-leverantörer måste föra loggar över webbanvändningen.

Personlig VPN-användning är olaglig i Oman för att förhindra att medborgare kringgår censuren. Om man försöker kringgå dessa lagar kan man straffas med böter på 1 300 $.

7. Ryssland

Endast statligt godkända VPN-tjänster är lagliga i Ryssland.

Ryssland har förbjudit icke-godkända VPN-tjänster för att förhindra tillgång till ”olagligt innehåll”. Ryska internetleverantörer genomdriver förbudet genom att blockera webbplatser som erbjuder VPN-tjänster.

I september 2021 förbjöd Roskomnadzor ExpressVPN, NordVPN, IPVanish VPN, Hola VPN, KeepSolid VPN Unlimited och Speedify VPN.

Straffet för att använda en icke-godkänd VPN i Ryssland är 300 000 RUB (5 100 $) för användaren och 700 000 RUB (12 000 $) för tjänsteleverantören.

En demonstrant i Ryssland marscherar mot den ökande censuren på internet och håller en skylt som lyder: ni kommer inte att stänga av internet.

Moskva, Ryssland. 10 mars 2019. En demonstrant protesterar mot den ökande censuren på internet. Foto: Elena Rostunova

8. Turkiet

VPN-tjänster är lagliga i Turkiet, men deras användning är begränsad.

Den turkiska regeringen har begränsat VPN-användning sedan 2016, och motiverar detta med att det krävs för att skydda den nationella säkerheten och för att ”bekämpa terrorism”.

Tio VPN-leverantörer blockerades i Turkiet 2016, tillsammans med Tor-nätverket. Som olika försvarare i Turkiet har noterat är det ofta människor som är kritiska till regeringen som till slut bestraffas och censureras av myndigheterna.

En kvinna skriker i en megafon som en del av ett pressmeddelande under en protest mot Turkiets införande av innehållsfiltrering

Istanbul, Turkiet. 15 maj 2011. Medborgare protesterar mot regeringens beslut att införa innehållsfiltrering. Foto: Evren Kalinbacak

9. Turkmenistan

VPN-tjänster är olagliga i Turkmenistan.

Turkmenistan förbjöd VPN-tjänster 2015 i syfte att censurera utländska medier. Alla proxyer och VPN-tjänster upptäcks och blockeras av Turkmenistans statsägda internetleverantör, Turkmenet.

Turkmenistans internet är avsiktligt väldigt dyrt för att avskräcka människor från att använda det. Ett månadsabonnemang kostar 213 $ för 8 Kbit/s – mer än landets genomsnittliga månadslön.

Användning av en VPN-tjänst i Turkmenistan kan ge ospecificerade böter och en skrämmande kallelse från ministeriet för nationell säkerhet till en ”förebyggande konversation”.

10. Förenade Arabemiraten

Endast statligt godkända VPN-tjänster är lagliga i Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten tillåter endast användning av statligt godkända VPN-tjänster. Detta verkställdes 2012, under den arabiska våren.

Förbud mot icke-godkända VPN-tjänster gjordes för att motverka användningen av VoIP-tjänster som Skype, WhatsApp och Facebook.

Blockeringen av VoIP-tjänster i Förenade Arabemiraten skedde av både ekonomiska och politiska skäl. Syftet var att uppmuntra lokalbefolkningen att betala den (dyra) abonnemangsavgiften för de lokala teletjänsterna Etislat och Du.

Företag kan dock använda VPN-tjänster utan begränsningar.

Om en VPN-tjänst används för att begå ett brott i Förenade Arabemiraten kan användaren riskera fängelse eller ett bötesbelopp på mellan 150 000 AED (ungefär 41 000 $) och 500 000 AED (ungefär 136 000 $).

Kashmir, Indien

Användning av en VPN-tjänst är tekniskt sett lagligt i hela Indien, men det har förekommit fall av VPN-”blockering” i den norra regionen av Kashmir och Jammu.

I augusti 2019 började den indiska regeringen begränsa internetanvändningen i Kashmir. Det började med ett fullständigt kommunikationsavbrott, som följdes av en ”vitlista” med ett litet antal webbplatser. Många invånare vände sig då till VPN-tjänster för att få bukt med dessa webbplatsblockeringar.

Efter att en video av separatistledaren Syed Ali Shah Geelani dök upp på sociala medier i februari 2020 har polisen börjat vidta åtgärder mot VPN-användare.

Alla som misstänks för att använda en VPN-tjänst för att sprida separatistiska ideal kallas in för förhör. Det finns rapporterade fall av soldater som mot folks vilja söker igenom deras telefoner efter VPN-appar. Om en sådan påträffas har det framkommit fall då de har tagit bort appen, konfiskerat telefonen eller t.o.m. misshandlat ägaren.

Enligt indisk lag är det fortfarande helt lagligt att använda en VPN-tjänst i Kashmir. De flesta ”förbrytare” låses in för ”missbruk av sociala medier” snarare än för att ha använt ett VPN.

Men med det sagt skulle vi mana till ytterst stor försiktighet vad gäller användningen av en VPN-tjänst i Kashmir. Det är inte värt att ta risken medan myndigheterna fortsätter att arbeta under antagandet att alla som använder en VPN-tjänst begår brott.

Pakistan

Pakistans telekommunikationsmyndighet fastställde ursprungligen en tidsfrist (den 30 juni 2020) för när medborgare skulle ha registrerat sina VPN-anslutningar hos staten. Efter detta datum var det planerat att alla oregistrerade VPN-tjänster skulle blockeras.

Denna tidsfrist senarelades sedan till den 31 juli 2020, och sedan igen till den 30 september, ”för att underlätta för företag och allmänheten”.

Enligt telekommunikationsmyndigheten är lagen i linje med bestämmelser som föreskriver att ”alla kommunikationsmedel som döljer eller krypterar” kräver lämplig registrering.

Det är oklart vad konsekvenserna blir av att använda ett oregistrerat VPN i Pakistan. Myndigheten har dock i ett pressmeddelande angett att ”åtgärder endast kommer att vidtas mot obehöriga VPN-tjänster för att avsluta olaglig trafik som orsakar förluster för statskassan”.

Pakistanska myndigheter har tidigare blockerat populära webbplatser som YouTube, Facebook och Wikipedia. Även anslutningar till plattformar som Twitter, Periscope och Zoom har tidigare strypts.

Det återstår att se hur strikt vanliga VPN-användare kommer att hanteras efter att domen verkställts, men vi rekommenderar försiktighet. Vi övervakar situationen och uppdaterar den här sidan allteftersom saken utvecklas.

UPPDATERING: Fram till april 2024 har telekommunikationsmyndigheten inte sagt mycket om VPN-förbudet. För närvarande tycks det bara gälla företag och inte enskilda personer.

Relaterade digitala lagar och begränsningar

Vi upptäckte 17 länder där VPN-tjänster är lagliga, men där det finns andra viktiga lagar som begränsar digitala friheter. Detta inkluderar ofta övervakning, censur och innehållsblockering.

Tabellen nedan sammanfattar lagarna i länder med anmärkningsvärda internetrestriktioner som onlineövervakning och censur.

Varje land är märkt baserat på graden av begränsningar. ”Omfattande” är den allvarligaste, följt av ”måttlig” och ”ringa”.

Land VPN-lagstiftning Blockeringar av sociala medier Censur Övervakning
Kambodja Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Kuba Lagligt Ringa Omfattande Omfattande
Egypten Lagligt Måttlig Måttlig Måttlig
Eritrea Lagligt Måttlig Måttlig Måttlig
Etiopien Lagligt Måttlig Omfattande Måttlig
Indonesien Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Kazakstan Lagligt Måttlig Omfattande Måttlig
Malaysia Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Myanmar Lagligt Ringa Omfattande Måttlig
Saudiarabien Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Sudan Lagligt Måttlig Omfattande Måttlig
Syrien Lagligt Ringa Omfattande Omfattande
Thailand Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Uganda Lagligt Omfattande Omfattande Måttlig
Uzbekistan Lagligt Måttlig Omfattande Omfattande
Venezuela Lagligt Måttlig Måttlig Måttlig
Vietnam Lagligt Måttlig Måttlig Måttlig

En sammanfattning av VPN-lagar och digitala rättigheter i 17 anmärkningsvärda länder.