FAQ

Czy Surfshark jest lepszy od ExpressVPN?

ExpressVPN jest lepszy od Surfshark. W naszych testach ExpressVPN pokonał Surfshark niemal we wszystkich kategoriach – choć niekiedy walka była bardzo wyrównana.

Mimo tego istnieją powody, aby wybrać Surfshark, zamiast ExpressVPN. Surfshark jest znacznie tańszy, kosztuje jedynie 8,93 zł podczas gdy ExpressVPN aż 26,96 zł.

Po drugie, Surfshark nie ogranicza liczby jednoczesnych połączeń VPN. ExpressVPN pozwala tylko na pięć. Jeśli chcesz zabezpieczyć więcej niż pięć urządzeń, Surfshark będzie lepszy.

Poza tymi specyficznymi przypadkami ExpressVPN poradził sobie lepiej we wszystkich pozostałych testach.

Czy Surfshark jest godny zaufania?

Surfshark jest godny zaufania z jednego prostego powodu – jego polityka przechowywania logów została poddana audytowi i zweryfikowana jako prywatna.

Co więcej, firma stojąca za Surfshark działa przejrzyście i nie jest zamieszana w żadne skandale. Jej właściciele nie mają powiązań z Chinami i nie stosują żadnych wątpliwych praktyk biznesowych. Wiele VPN-ów doświadczyło w swojej karierze włamań i wycieków danych, ale reputacja Surfshark pozostaje nieskazitelna.